historiska bilder del:

lilla teatern på

Sandgatan 14b i Lund

1983

Lilla teatern bor på Sandgatan 14b. Den fasta ensambeln har försvunnit, ekonomin brast. Kvar finns amatörteaterdelen av Lilla teatern. Vi var nog bara en tre till fem personer när vi var som minst. Lotta S, Jag Pär E, Pär W, Lisa W, Annelie O. Ja snart kom fler!

På Lilla teatern fanns numera också Lunds teaterskola inhyhysta i bottenvåningen Teaterskolan var startad av gamla deltagare ifrån fasta ensambeln samt någon till. Utan deras hyresintäckt, ja då hade amatörerna också åkt ut direkt och försvunnit...

 

Några bilder tagna i kontoret på tredje våningen:

Lotta Sandelin, Lilla teatern
Lotta Sandelin, vår administratör, som vi inte kunde betala någon lön.
Märk Teatergeniuque-affisch de hade en del av sitt ursprung här!

 

 

Åsa Bergström
Åsa Bergström, en av våra aktörer och en kompis till mig.
Med vår köksavdelning bakom sig, vi hade små krav. Åsa tyckte nog att jag tog för mångas bilder, eller kanske för få? Fler finns.

 

Åsa Bergström, Lilla teatern
Åsa Bergstöm igen, nu med själva kontorsdelen i bakgrunden. Vår fina telefonsvarare på 125101, svararen stals på bygget av Stortorget 1 scenen.

 

 

Ola Jannhov, Lilla teatern
Ola Jannhov, aktiv lite med teknik och senare administratör. Numera festfixare och dj i Berlin

 

 

Pär Egevad, Lilla teatern
Pär Egevad, ja så såg jag ut på den tiden...
Gick på Lunds teaterskola, var teknikansvarig, satte ljus, gick med i Fäbodsteatern etc

 

 

Ola Jannhov, Åsa Bergström
Ola Jannhov tvättar sig i vår fina vask. Ute i trappavsatsen där Åsa Bergström tittar fram hade vi också något köksaktigt i en garderob.

 

 

 

Några deltagare från Lunds teaterskola

Merete Gauden, Lunds teaterskola
Merete Gauden från Bergen gick också på Lunds teaterskola, vi två var träningspartners. Vi klarade av att hantera den andre i vår sk. fäbodsmassage. Där vi bla var tvungna att balansera den andra ovanpå sin egen rygg, rygg mot rygg. Ja den undre var tvungen att luta ig fram stående på fötter och händer. Mkt skönt!

 

 

Pia Vikkula
Här har vi Pia Vikkula, hon tar igen sig efter träningen med ett blåss. I bakgrunden ser du vår elmätare och bakom skynket finns proppskåpet. Det hela utspelar sig i teaterns entré på bottenvåningen, där biljettkassan brukade vara.
Vem som visar ryggen, det kan jag ej komma på. Tidningsartikeln har rubriken "Nya sagor för vår..."

 

 

Från själva teaterlivet har jag nästan inga bilder alls. Men några brottstycken finns.

okänt årtal

Per Wickström, Bengt Olsson
En repetitionsbild med en jag glömt namnet på, Per Wickström och Håkan Olsson. Bilden tagen i själva scenrummet, med ett av våra cafébord. Nytillverkat till Cabarén Café Sump, tror jag den hette. Ett fasta ensembelnprojekt. Föreställningar nere på första våningen i en cafeliknande miljö.

 

Här har vi två av dom som jag började spela med:

Lisa Wickström, Per Wickström
Lisa och Per Wickström, vi var med i en amatörgrupp 1982, tillsammans med bla. Annelie Olsson och Wille Roslund och några till. Bla var Ina Alm med ngn gång.

 

Lisa Wickström
Lisa Wickström, här i rummet bredvid scenen, logen som ibland kallades för "det andliga rummet" av oss från teaterskolan.

 

 

Fester brukade vi ha!

Mark Blomberg,Lotta Sandelin,  Ann Elmqvist, Annelie Olsson
Okänd häller upp till Mark Blomberg, Sedan så kommer Lotta Sandelin, därefter har jag tyvärr glömt, sedan Ann Elmqvist och Annelie Olsson. Vi är hemma hos någon och avfirar en föreställning, ev är vi hos Mark, men kommer inte ihåg . Det skulle kunna vara en Aniarafest! då kring 1986, spelades jan - febr 86.

 

Annelie Olsson
Samma fest som ovan... Men nu har Annelie gått över till rödvin istället.

 

 

 

Här är det en annan fest, eller är det från Café Kabaré?? repetition? eller fest??

Klara Röjås
Klara Röjås beskådar bordet.
Jag känner inte igen lokalen, men känner i alla fall igen deltagarna.

 

 

Christa Hansson
Christa Hansson och Ilan Schreiber(?)

 

 

Agneta Nilsson
Agneta Nilsson sitter och blossar.

 

 

se även streetlife en gatuteater från FÄBODSTEATERN
 

© foto: per egevad

för mer information se wikipedia - lilla teatern, lund

malmö 2009 jan 03

per.egevad@gmail.com